NBA实力榜排名篮网第一雄鹿第二

www.fkbifen.com | 更新时间: | 足球比分
NBA实力榜排名篮网第一雄鹿第二

 北京时间3月23日,NBA官网公布了新一期的实力榜排名,篮网继续排名第一,雄鹿队升至第二。
 
 1、篮网(29胜14负)
 
 上周排名:1
 
 2、雄鹿(27胜14负)
 
 上周排名:6
 
 3、76人(30胜13负)
 
 上周排名:2
 
 4、太阳(28胜13负)
 
 上周排名:3
 
 5、爵士(30胜11负)
 
 上周排名:4
 
 6、湖人(28胜15负)
 
 上周排名:5
 
 7、快船(27胜16负)
 
 上周排名:7
 
 8、独行侠(22胜19负)
 
 上周排名:8
 
 9、掘金(25胜17负)
 
 上周排名:9
 
 10、开拓者(25胜17负)
 
 上周排名:12
 
 11、马刺(22胜17负)
 
 上周排名:14
 
 12、勇士(22胜21负)
 
 上周排名:13
 
 13、老鹰(22胜20负)
 
 上周排名:18
 
 14、灰熊(19胜20负)
 
 上周排名:16
 
 15、热火(22胜21负)
 
 上周排名:11
 
 16、凯尔特人(21胜21负)
 
 上周排名:10
 
 17、步行者(19胜22负)
 
 上周排名:19
 
 18、尼克斯(21胜22负)
 
 上周排名:17
 
 19、鹈鹕(18胜24负)
 
 上周排名:21
 
 20、黄蜂(20胜21负)
 
 上周排名:15
 
 21、公牛(19胜22负)
 
 上周排名:22
 
 22、雷霆(18胜24负)
 
 上周排名:20
 
 23、国王(17胜25负)
 
 上周排名:25
 
 24、骑士(16胜26负)
 
 上周排名:27
 
 25、奇才(15胜26负)
 
 上周排名:24
 
 26、活塞(12胜30负)
 
 上周排名:26
 
 27、猛龙(17胜25负)
 
 上周排名:23
 
 28、魔术(14胜28负)
 
 上周排名:28
 
 29、森林狼(10胜32负)
 
 上周排名:29
 
 30、火箭(11胜30负)
 
 上周排名:30
 

点击观看最新NBA新闻


标签: 篮网 雄鹿

返回顶部